Żegnaj zimo. Witaj wiosno. Radio Czubatka gra na dwa.

Tym razem Radio Czubatka zmienia nieco formę. Ale chwila tego wymaga. Astronomiczne rzecz ujmując, zima skończyła się o 12:02. Nie wiem, dlaczego akurat teraz ale muszę przyznać, że w tych sprawach jestem kompletnym dyletantem, żeby nie rzec – profanem (a jednak – rzekłem).

Tak więc, przy dźwiękach pani Sii, żegnaj zimo! I oby to były słowa bez pokrycia w śniegu:

A teraz przywitajmy panią Wiosnę z należnym przytupem:

Za uwagę dziękują:
Sia - „Breathe Me” oraz
Rodrigo y Gabriela – „Tamacun”

  • Zero

    Taaaaaa…Wiosna :( !@#$%^&*